Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

Dit werk geeft een gedetailleerd inzicht in de misdrijven die voortaan ook bestuurlijk gehandhaafd kunnen worden en in de inbreuken die exclusief bestuurlijk gehandhaafd worden. Na een toelichting van het mechanisme dat bepaalt wanneer gerechtelijk dan wel bestuurlijk wordt gehandhaafd, gaat de auteur ook uitgebreid in op de talrijke bestuurlijke handhavingsregels.

Author(s):
Pierre Lefranc
book | published | 1st edition
May 2021 | x + 116 pp.

Paperback
€69.-


ISBN 9789400013803

Details

Ook in de ruimtelijke ordening is depenaliseren een ordewoord waardoor bestuurlijke handhaving in de lift zit. Op 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning volledig in werking getreden.
Dit werk geeft een gedetailleerd inzicht in de misdrijven die voortaan ook bestuurlijk gehandhaafd kunnen worden en in de inbreuken die exclusief bestuurlijk gehandhaafd worden. Na een toelichting van het mechanisme dat bepaalt wanneer gerechtelijk dan wel bestuurlijk wordt gehandhaafd, gaat de auteur ook uitgebreid in op de talrijke bestuurlijke handhavingsregels.
De auteur bespreekt uitvoerig alle instrumenten van het bestuurlijk proactief en reactief handhaven en van het bestuurlijk bestraffend en probleemverhelpend handhaven toe.
De bestuurlijke handhavingspraktijk van de laatste twee jaar krijgt bij deze bespreking de aandacht die ze nog niet kreeg in de doctrine.
Het werk richt zich tot professionelen die zich met handhaving in de ruimtelijke ordening inlaten (academici, magistraten, advocaten, ambtenaren enz.).

Pierre Lefranc was advocaat en is sedert jaren magistraat, thans bestuursrechter, die vooral actief was/is in de ruimtelijke ordening. Hij heeft verschillende publicaties die zich toespitsen op de handhaving in de ruimtelijke ordening. Hij is thans hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Milieurechtaspecten van het straf- en strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht en het verkeers(straf)recht.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Pierre Lefranc

Inleiding (p. 1)

I. Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (KBH) (p. 3)

II. DHO: strafbare feiten (p. 7)

III. Rechterlijke en bestuurlijke handhavingssporen (p. 29)

IV. Toezicht, vaststelling en opsporing (p. 43)

V. Bestuurlijke seponering (p. 57)

VI. Transigerende handhaving (p. 61)

VII. Bestuurlijke beboeting (p. 71)

VIII. Bestuurlijke maatregelen (p. 85)

IX. Beeld van de bestuurlijke handhavingspraktijk in 2019 (p. 111)

Conclusie (p. 115)