1. Handboek Ruimtelijk bestuursrecht

    Publication date: February 16, 2011

    In deze uitgave worden de vergunningen in het algemeen, de onteigening, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, en de bescherming van het onroerend erfgoed en de milieuvergunningen behandeld.
    Paperback
    €24.50 €35.-