Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving (themanummer TBO 2018-2)

Dit themanummer bundelt de bijdragen rond de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving, o.a. de voorbereidende fase, de openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures, de onderhandelingsprocedures, de eigenheden van de concessie voor diensten en werken …
Author(s):
Kristof Uytterhoeven
book | published | 1st edition
April 2018 | 92 pp.

Garenloos
€35.- €50.-


ISBN 9789400009554

Details

Dit themanummer bundelt de bijdragen rond de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving:

- De voorbereidende fase: keuze van de plaatsingsprocedure – opstellen van bestek – e- procurement – bekendmaking
Joris Wouters en Christophe Lenders

- De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving
Stephanie Moras, Jochen Ooms, Els Zegers en Kristof Uytterhoeven

- De onderhandelingsprocedures: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016?
Kris Wauters

- De eigenheden van de concessie voor diensten en werken
Steven Van Garsse

- Wijzigingen van het toepassingsgebied van de AUR
Isabelle Cooreman en Maxim Lecomte

- Claims in geval van onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder en schorsingen
Ann Eeckhout en Lotte Ottevaere

- Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten
Kris Lemmens, Jan De Leyn en Sébastien van Damme

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: