Recht op afbeelding

Dit boek is de eerste Nederlandstalige monografie die alle aspecten van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding exhaustief behandelt.
Author(s):
Linde Dierickx
book | published | 1st edition
December 2005 | 345 pp.

Paperback
€63.- €90.-


ISBN 9789050955317

Details

Dit boek is de eerste Nederlandstalige monografie die alle aspecten van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding exhaustief behandelt. Het werk biedt een praktisch en duidelijk gestructureerd overzicht waarbij de belangrijkste aspecten en problemen met betrekking tot de uitoefening van dit persoonlijkheidsrecht worden behandeld.
Het eerste hoofdstuk bevat een uiteenzetting over de grondslag van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding. In het tweede hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van het recht op afbeelding afgebakend.
De titularis, de ‘beeltenis’ en de ‘afbeelding’ die door het recht op afbeelding beschermd worden, worden er besproken.
Aan de kern van het recht op afbeelding – de toelating van de afgebeelde persoon – is het centrale hoofdstuk gewijd. Onder meer de handelingen die toelating vereisen, de kenmerken van de toelating, de interpretatie ervan, en de bijzondere gevallen van toelating worden
in dit derde hoofdstuk behandeld.
Verder komen het bewijs van een schending van het recht op afbeelding, de contractuele uitoefening van het recht op afbeelding en het conflict met andere rechten en vrijheden waaronder de vrijheid van meningsuiting aan bod. Daarna volgt de preventie en sanctionering
van een schending van het recht op afbeelding.
Last but not least komt ook de aanwending van foto's en films als bewijsmateriaal in burgerlijke, echtscheidings-, arbeids- en strafrechtelijke procedures aan bod, waarbij de toelaatbaarheid van afbeeldingen als bewijsmiddel en de bewijswaarde ervan van elkaar
onderscheiden worden.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: