Jaarboek energierecht 2002

Het "Jaarboek Energierecht 2002" geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2002 op Europees, federaal en regionaal niveau.

1


1


Author(s):
Kurt Deketelaere
Series:
Jaarboek Energierecht
Volume:
1
book | published | 1st edition
May 2003 | 250 pp.

Paperback
€145.-


ISBN 9789050953092


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het "Jaarboek Energierecht 2002" geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2002 op Europees, federaal en regionaal niveau. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de interactie tussen energie en milieu enerzijds, en energie en mededinging anderzijds. De volgende onderwerpen worden besproken:

De recente voorstellen tot wijziging van de Europese regelgeving inzake de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt;
De federale bijdrage tot de vrijmaking van de elektriciteit- en gasmarkt, of re-regulering met het oog op liberalisering;
De gewestelijke regelgeving inzake electriciteit en gas;
De groene schijn van de energieliberalisering : van windmolens tot certificaten;
Het toezicht op de vrije mededinging in de Belgische energiemarkt.

Het boek sluit af met een overzicht van de in 2002 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en met een overzicht (selectie) van de in diezelfde periode verschenen energierechtsleer.

Met bijdragen van: Mario Deketelaere; Lennart Deridder; Wouter Devroe; Jan Gekiere; Tom Vanden Borre; Bernard Vanheusden en Tim VermeirTable of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series