Gezondheidsrecht toegepast

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
Author(s):
Dominique Minten, Liesbeth te Rijdt, Willeke Dijkhoffz
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 3rd edition
September 2014 | xviii + 256 pp.

Paperback
€30.-


ISBN 9789400005464


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op snel handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn.

In dit handboek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Het is bestemd voor studenten verpleeg- en vroedkunde, voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgen evenals voor elke zorgverstrekker werkzaam in de gezondheidssector.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. WAT IS RECHT? (p. 1)

HOOFDSTUK 2. DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN VERPLEEGKUNDIGE/VROEDVROUW (p. 11)

HOOFDSTUK 3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERPLEEGKUNDIGE EN DE VROEDVROUW (p. 27)

HOOFDSTUK 4. DE PERSOON IN HET RECHT (p. 79)

HOOFDSTUK 5. DE RELATIE BEROEPSBEOEFENAAR-PATIËNT (p. 197)

BIJLAGE 1. VERDUIDELIJKINGEN BIJ DE LIJST VAN DE TECHNISCHE VERPLEEGKUNDIGE VERSTREKKINGEN EN DE TOEVERTROUWDE GENEESKUNDIGE HANDELINGEN OP BASIS VAN DE BRIEFWISSELING MET DE TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE (p. 221)

BIJLAGE 2. STAAND ORDER (p. 237)

BIJLAGE 3. NEGATIEVE WILSVERKLARING (p. 239)

BIJLAGE 4. MODEL VOOR DE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE (p. 241)

BIJLAGE 5. AANWIJZING VAN EEN VERTROUWENSPERSOON (p. 244)

BIJLAGE 6. AANWIJZING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER IN HET KADER VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE PATIËNT (p. 246)

BIJLAGE 7. VERZOEKSCHRIFT GEDWONGEN OPNAME: VOORBEELD (p. 248)

BIJLAGE 8. DNR-PROTOCOL (p. 249)

BIJLAGE 9. LIJST VAN DE GENEESMIDDELEN DIE DOOR DE VROED VROUWEN AUTONOOM MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN NORMALE ZWANGER SCHAPPEN, DE PRAKTIJK VAN NORMALE BEVALLINGEN EN DE ZORG AAN GEZONDE PASGEBORENEN IN EN BUITEN HET ZIEK (p. 250)

TREFWOORDENREGISTER (p. 253)

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
BIJLAGE 9. LIJST VAN DE GENEESMIDDELEN DIE DOOR DE VROED VROUWEN AUTONOOM MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN NORMALE ZWANGER SCHAPPEN, DE PRAKTIJK VAN NORMALE BEVALLINGEN EN DE ZORG AAN GEZONDE PASGEBORENEN IN EN BUITEN HET ZIEK (p. 250)
TREFWOORDENREGISTER (p. 253)

Also interesting for you: