1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
  Paperback
  €30.-

 2. This book proposes a novel way to assess pain and suffering damages. It is based on specialised scientific information regarding the impact of injuries and investigates the positive legal and economic implications that would result from its implementation compared to current approaches.
  Paperback
  €74.-
 3. Access to Medicines

  Publication date: June 25, 2014

  Millions of people worldwide lack adequate access to medicines, particularly in developing countries. This book focuses on one aspect of access to medicines: the affordability of essential medicines, and its connection to human rights and patents.
  Paperback
  €90.-

 4. Het gebruik van gezondheidsgegevens met het oog op het sluiten of uitvoeren van een private verzekeringsovereenkomst doet heel wat juridische vragen rijzen. In dit boek worden een aantal vragen onderzocht die zich zowel in het domein van het gezondheidsrecht als in dat van het verzekeringsrecht situeren.
  Hardback
  €105.-

 5. Dit werk bevat niet alleen een analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake MBV met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten, maar biedt ook inzicht in de medische praktijk van het UZ Gent en de rol van het ethisch comité in dit ziekenhuis.
  Paperback
  €65.-
 6. Het elektronisch medisch dossier

  Publication date: November 22, 2013

  Het draaiboek is opgebouwd rond het ‘leven’ van het elektronisch medisch dossier. Topics over het ontstaan, de aanmaak, het invullen, het wijzigen, de bewaring, de toegang tot het medisch dossier, en tot slot, de vernietiging ervan, komen allemaal aan bod.
  Paperback
  €45.-
 7. Het ethische beleid in zorginstellingen

  Publication date: October 22, 2013

  In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod. Daarnaast worden een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.
  Hardback
  €165.-

 8. Kinderen en ziekte, het blijft een moeilijk thema. De betrachting van dit boek is om een praktische handleiding aan te reiken voor iedereen die met vragen zit over minderjarigen en gezondheid.
  Paperback
  €50.-

 9. Dit boek behandelt de dynamiek in het aansprakelijkheidsrecht naar aanleiding van asbest als gezondheidsrisico. De asbestkwestie heeft niet alleen geïllustreerd dat het aansprakelijkheidsrecht onder druk van maatschappelijke verwachtingen belangrijke ontwikkelingen kan vertonen, maar ook dat een te flexibele inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem de schadelast voor bepaalde groepen binnen de samenleving oncontroleerbaar k...
  Paperback
  €95.-

 10. This book examines the enforcement of occupational health and safety (OHS) regulation from the perspective of law and economics. It starts with an extensive survey of the economic literature on regulation and enforcement and subsequently provides an overview of the international legal framework for OHS enforcement..
  Paperback
  €65.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5