1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. This book aims to stimulate reflection on current developments in European bioethics, such as the connection between social science and bioethics, care ethics, bioethics and law, and ethics and technology. A common theme in these four topics is the growing interrelationship between disciplines or approaches in bioethics and law.
  Paperback
  €40.38 €47.50
 2. Food Safety Regulation in Europe

  Publication date: February 13, 2007

  this book investigates the legal and institutional structures of food safety regulation and their recent developments in France, the United Kingdom, Germany, Sweden, Hungary, and at the EU level. The choice of countries is intended to shed light on the different ways in which European systems of food safety regulation have been affected by major food scares. It provides insights into how the various actors perceive the practical functioning of...
  Paperback
  €74.80 €88.-

 3. Dit boek gaat na wie baat heeft bij besparingsmaatregelen, waarom besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg nodig zijn en in welke mate die richtlijnen verschillen van de klassieke zorgrichtlijnen. De auteurs gaan na wat de impact is van zorgrichtlijnen en kostenbesparende richtlijnen op de medische aansprakelijkheid. Het boek eindigt met een aantal aanbevelingen voor de opstellers van kostenbesparende richtlijnen.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 4. Dit boek heeft enerzijds betrekking op de vraag hoe de besluitvormers, de rechters en de mensen op het terrein bij het uitstippelen van het veiligheidsbeleid dienen om te gaan met het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke analyses over gezondheidsrisico’s. Anderzijds besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de nieuwe uitdagingen als gevolg daarvan voor het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.
  Hardback
  €123.25 €145.-

 5. This book examines the regulation of pharmacists in the Netherlands and Belgium from the perspective of law and economics.
  Paperback
  €36.13 €42.50

 6. Het boek is een unieke verzameling van een hele reeks vragen en visies rond het dossier, steeds rekening houdend met de patiënt. Dit boek richt zich in eerste instantie tot de huisarts, de huisarts in opleiding en iedereen die zich met de informatisering van het dossier bezighoudt.
  Paperback
  €38.25 €45.-
 7. Van lichaam naar lichaamsmateriaal

  Publication date: January 16, 2003

  Na een algemene schets van de problematiek en op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek, brengt dit boek oplossingen naar voren i.v.m. het statuut van en de zeggenschap over lichaamsmateriaal. In een laatste deel wordt een concrete regeling voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en een model-informatiebrochure en toestemmingsformulier uitgewerkt.
  Paperback
  €127.50 €150.-
 8. Chapters on Pharmaceutical Law

  Publication date: October 2, 2000

  This book gives an overview of the European legal issues on medicinal products, starting from the development of the products all through to the selling of them.
  Hardback
  €64.17 €75.50
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5