Sanctionering van het Europees milieurecht

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase.

Author(s):
Roel Meeus
book | published | 1st edition
June 2014 | xx + 646 pp.

Hardback
€165.-


ISBN 9789400004931

Details

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase.
Het is het eerste werk dat de Europese sanctieverplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de Europese milieuvoorschriften zo alomvattend in kaart brengt. De twee grote sporen waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden vastgesteld in Europese milieuwetgeving. Het geheel wordt verankerd door een blik te werpen op de milieuvoorschriften die door de lidstaten moeten worden gehandhaafd aan de hand van de Europese sanctieverplichtingen.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Algemene inleiding (p. 1)

DEEL 1. BASISBEGRIPPEN EN ALGEMEEN KADER

DEEL 2. DE ALGEMENE SANCTIEVERPLICHTINGEN

DEEL 3. DE SPECIFIEKE SANCTIEVERPLICHTINGEN

DEEL 4. OVER DE NOOD EN DE PLICHT TOT HANDHAVING

Algemene besluiten en aanbevelingen (p. 515)

Bijlage 1. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 3 (p. 547)

Bijlage 2. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 4 (p. 559)

Bijlage 3. Tabellen met te handhaven milieuvoorschrift en in de Europese milieuhygiënewetgeving (p. 563)

Jurisprudentieregister (p. 615)

Register met geraadpleegde beleidsdocumenten (p. 623)

Bibliografie (p. 627)

Index (p. 643)

Also interesting for you: