Milieuvergunningsdecreet. Deel 2

Dit werk geeft samen met de bespreking van het basisdecreet van 28 juni 1985 in het eerste deel een chronologisch overzicht van de motieven en doelstellingen die de decreetgever had bij het wijzigen van het Milieuvergunningsdecreet.
Author(s):
Jan Ghysels, Koen de Puydt
book | published | 1st edition
March 2005 | xii + 789 pp.

Hardback
€120.-


ISBN 9789050954242


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De reeks Parlementair ontleed ontsluit de parlementaire voorbereidingen van belangrijke wetten en decreten voor de rechtspraktijk. Het Milieuvergunningsdecreet is de eerste titel in de reeks, die onder hoofdredactie staat van Mr. Jan Ghysels, Mr. Koen de Puydt en Mr. Ignaas Behaeghe.

Het tweede deel van Het Milieuvergunningsdecreet bevat de parlementaire voorbereidingen van de wijzigingsdecreten tot en met het decreet van 26 maart 2004.

Dit werk geeft samen met de bespreking van het basisdecreet van 28 juni 1985 in het eerste deel een chronologisch overzicht van de motieven en doelstellingen die de decreetgever had bij het wijzigen van het Milieuvergunningsdecreet. Het boek bundelt dan ook twintig jaar politiek denken over het milieubeleid, en meer in het bijzonder over de milieuvergunning. Het is een onmisbaar instrument bij de interpretatie van het Milieuvergunningsdecreet.

Achteraan het tweede deel bevindt zich een handige tabel en een gecoördineerde versie van het Milieuvergunningsdecreet met kruisverwijzingen naar alle parlementaire ontledingen. Zij zijn de sleutels tot de aangeboden ontsluiting van de decreetteksten.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.