1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. Dit boek biedt een systematische beschrijving en grondige analyse van de juridische aspecten van de bestuurlijke sanctionering van het milieurecht in België. Het is dan ook het eerste alomvattende werk over dit onderwerp.
  Hardback
  €175.-
 2. Bodemrecht in Vlaanderen

  Publication date: June 25, 2008

  Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.
  Hardback
  €95.-

 3. Het Jaarboek Energierecht 2007 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2007 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  €145.-
 4. Jaarboek Energierecht 2005-2006

  Publication date: March 20, 2007

  Het Jaarboek Energierecht 2005-2006 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2005 en 2006 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  €145.-

 5. Al deze thema’s komen in dit boek aan bod en trachten een antwoord te geven op de vraag of de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt zich al dan niet in een stroomversnelling bevindt.
  Paperback
  €175.-

 6. Met dit boek was het de bedoeling om te komen tot een geïntegreerde en meer effectieve wetgeving op het vlak van natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht.
  Paperback
  €85.-
 7. Jaarboek Energierecht 2004

  Publication date: April 12, 2005

  Het Jaarboek Energierecht 2004 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  €145.-

 8. Dit werk geeft samen met de bespreking van het basisdecreet van 28 juni 1985 in het eerste deel een chronologisch overzicht van de motieven en doelstellingen die de decreetgever had bij het wijzigen van het Milieuvergunningsdecreet.
  Hardback
  €120.-
 9. Jaarboek Energierecht 2003

  Publication date: March 25, 2004

  Het Jaarboek Energierecht 2003 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  €145.-

 10. Dit boek handelt over de wijzigingen die de gas- en elektriciteitssector in België hebben ondergaan. In een eerste deel wordt de historische evolutie van de gas- en elektriciteitsverdeling geschetst evenals de fundamentele principes, zoals openbare dienst en algemeen belang. In een tweede deel wordt ingegaan op de huidige organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt.
  Paperback
  €175.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4