Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing

De in dit boek gepubliceerde bijdragen bieden een kritische kijk op de mogelijkheden van het federale ombudswerk.
Author(s):
Bernard Bléro, Frankie Schram
book | published | 1st edition
October 2011 | 246 pp.

Paperback
€79.-


ISBN 9782874553561

Details

Op 30 november 2010 werd de 15de verjaardag van de wet tot instelling van federale ombudsmannen gevierd met een colloquium in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Drie grote thema’s kwamen aan bod: de grondwettelijke verankering, de verankering in de institutionele omgeving en de verankering van de bevoegdheden.
De in dit boek gepubliceerde bijdragen bieden een kritische kijk op de mogelijkheden van het federale ombudswerk. Tegelijkertijd wil dit boek op beleidsniveau het pad effenen voor hervormingen die bijdragen tot de vervolmaking van de instelling, de federale ombudsman, die een belangrijke rol speelt in de bescherming van de burger tegen onbehoorlijk of onrechtmatig overheidsoptreden en in de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de administratieve overheid.
Met bijdragen van B. Blero, R. Bousta, A. Brenninkmeijer, B. Hubeau, F. Judo, M. Leroy, M. Nihoul, D. Renders, J. Sautois, F. Schram, E. Slautsky, J. Sohier en E. Vandenbossche.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: