Domeingoederenrecht

Het eerste deel van het boek gaat uitvoerig in op de “zakenrechtelijke” problematiek van het openbaar domein. Het tweede deel behandelt het “administratiefrechtelijke” luik: de formaliteiten die gepaard gaan bij de verkrijging, de vervreemding en het beheer van overheidsgoederen.
Author(s):
Jurgen De Staercke
book | published | 1st edition
January 2006 | 278 pp.

Paperback
€85.-


ISBN 9789050955119

Details

Hoewel het leerstuk van het openbaar domein een van de oudere vraagstukken is die het Belgisch recht kent, blijft het voor verwarring zorgen. Zoals Henri De Page en René Dekkers in hun Traité élémentaire de droit civil belge treffend wisten te verwoorden: “La matière des biens nationaux a été transformée, par l’indigence de la loi et la prolixité de la doctrine, en un véritable labyrinthe. Tout y est controversé: la notion du domaine public, sa composition, sa nature juridique, autant de questions dans lesquelles, depuis la promulgation du Code jusqu’à nos jours, les opinions les plus diverses se sont, tour à tour, succédé.”

Het eerste deel van het boek gaat uitvoerig in op de “zakenrechtelijke” problematiek van het openbaar domein (begrip – samenstelling – rechten van openbare rechtspersonen en gebruikers t.a.v. het openbaar domein – privaat domein – (on)beslagbaarheid – bevoegdheid het domeingoederenrecht te regelen). Het tweede deel behandelt het “administratiefrechtelijke” luik: de formaliteiten die gepaard gaan bij de verkrijging, de vervreemding en het beheer van overheidsgoederen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.