1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Dit boek geeft een overzicht van het domein van de bestuurswetenschappen, waarbij het onderwerp theoretisch zo breed mogelijk wordt benaderd en nadien in relatie wordt gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen.
  Paperback
  €49.-

 2. This book provides an overview of the role of the independent administrative authorities assigned to the oversight of financial markets, by outlining both the historic and economic background, the warp and the weft of the European system, and where these authorities have emerged and now operate.
  Paperback
  €35.-

 3. In dit boek wordt nagegaan wat er sinds 1988 werd verworven op het vlak van sociale rechten van de burgers. De wordingsgeschiedenis van artikel 23 GW. en de rechtspraak en rechtsleer werden grondig geanalyseerd.
  Paperback
  €65.-

 4. Het sociaal beleid is ingebed op verschillende niveaus: regionaal, federaal en Europees. In dit boek gaan de auteurs kritisch in op de wijze waarop men in België omgaat met het gelaagd karakter van het sociaal beleid.
  Paperback
  €49.-

 5. Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
  Paperback
  €85.-

 6. this book demonstrates that European constitutionalism did not start with the Constitutional Treaty and that neither will it end after the Treaty of Lisbon. It not only discusses the changes that had been envisaged under the EU’s Constitutional Treaty and the Treaty of Lisbon. It also shows, in a number of areas of European integration, the continuity of Europe’s constitutional development before and beyond Lisbon. Subjects covered are treaty-...
  Paperback
  €79.-

 7. Dit boek biedt een systematische beschrijving en grondige analyse van de juridische aspecten van de bestuurlijke sanctionering van het milieurecht in België. Het is dan ook het eerste alomvattende werk over dit onderwerp.
  Hardback
  €175.-
 8. Bodemrecht in Vlaanderen

  Publication date: June 25, 2008

  Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.
  Hardback
  €95.-

 9. Deze uitgave is geschreven vanuit het perspectief van de praktijkjurist en behandelt achtereenvolgens de normen waartegen beroep kan worden ingesteld, de rechtstreekse en onrechtstreekse toetsingsnormen, de rechtswegen en de procedure.
  Hardback
  €105.-

 10. Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies.
  Paperback
  €65.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6