1. Bodemrecht in Vlaanderen

    Publication date: June 25, 2008

    Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.
    Hardback
    €80.75 €95.-