1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. 50 jaar bijzondere wetten

  Publication date: January 28, 2021

  Met de grondwetsherziening van 1970 werd de Belgische Staat voor het eerst grondig hervormd. Sindsdien is de institutionele structuur van ons land in een permanente staat van ontwikkeling. Ook na de zesde staatshervorming is het werk niet af.
  Seminar
  €232.80 (VAT incl.)
 2. Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: November 12, 2020

  1. Van THV naar maatschap - een stille revolutie
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 3. Dit boek reikt een nieuw toetsingskader aan voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. De auteur identificeert de factoren die een meer of minder verregaande toetsing kunnen rechtvaardigen, met een duidelijke onder- en bovengrens.

  Hardback
  €120.-

 4. Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

  Hardback
  €180.-
 5. Openbare besturen en btw

  Publication date: October 22, 2020

  Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in de problematiek rond de btw-plicht van de overheid en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en overheden wordt geconfronteerd, van de fiscale raadgever tot de verantwoordelijke voor de btw-boekhouding.


  Paperback
  €76.-
 6. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: October 9, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75

 7. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 8. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 9. De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar,...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van licham...

  Paperback
  €95.-
 10. Gemeentewegen

  Publication date: September 28, 2020

  Dit boek licht op een duidelijke, toegepaste en kritische wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe Decreet Gemeentewegen toe. Onmisbaar voor iedereen die op de een of andere wijze met gemeentewegen in aanraking komt, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.

  Paperback
  €110.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5