1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Webinar: Recht bij de tijd

  Publication date: February 4, 2021

  Deze webinar is een samenwerking met de Vlaamse Juristenvereniging.
  Seminar
  €48.40 (VAT incl.)

 2. Dit boek reikt een nieuw toetsingskader aan voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. De auteur identificeert de factoren die een meer of minder verregaande toetsing kunnen rechtvaardigen, met een duidelijke onder- en bovengrens.

  Hardback
  €120.-

 3. De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar,...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van licham...

  Paperback
  €95.-
 4. Webinars: Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: November 20, 2020

  Webinars:
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 5. How to choose the most beneficial enforcement regime for cross-border claims of a client? A question considerably complicated by (1) the existence of various European Union enforcement tools and (2) particularities in the national legal systems that impact on the operation and suitability of the various enforcement tools. This book compares and analyses the practical utility and potential pitfalls of the 2nd generation regulations (European En...
  Hardback
  €139.-

 6. Het boek benadert het fenomeen van de erfgoedbescherming op interdisciplinaire wijze. De auteurs beperken zich niet tot het bekritiseren van de huidige Vlaamse erfgoedregelgeving, maar doen ook suggesties aan de overheid en aan de eigenaars.

  Paperback
  €150.-

 7. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 8. Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

  Hardback
  €180.-
 9. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: October 23, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75

 10. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5