1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 1. Overheidsopdrachten

  Publication date: January 2, 2017

  De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen. Huidig boek verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet.
  Paperback
  €68.- €80.-
 2. Artikelsgewijs

  Publication date: November 30, 2016

  Dit boekje graaft artikelsgewijs naar de kern van een rechtsstaat, alsook naar de paradoxen ervan.
  Paperback
  €20.40 €24.-
 3. Verloskunde in beweging III

  Publication date: November 29, 2016

  Dit boek beoogt de zorgverleners te informeren over hun rechten en plichten in de afhandeling van medische incidenten.
  Paperback
  €51.- €60.-

 4. This book focusses on key practical issues faced by oil and gas companies in different parts of the world in negotiating and implementing Joint Operating Agreements.
  Hardback
  €126.65 €149.-

 5. In recent decades, the liability of public authorities has been one of the main areas of development in tort law in Europe, with major reforms implemented or considered at a national level, and a steady stream of major court decisions. During the same period, ‘Member State liability’ has also been recognised in the law of the EU, and the interplay of principles of national and EU law – and additionally the ‘just satisfaction’ jurisprudence of ...
  Paperback
  €83.30 €98.-
 6. Kadaster

  Publication date: October 19, 2016

  Wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.
  Paperback
  €93.50 €110.-
 7. Equal is not Enough

  Publication date: September 20, 2016

  A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
  Paperback
  €38.25 €45.-

 8. Biofuels are promoted as a type of renewable energy from biomass that replaces fossil fuels in transportation, in an attempt to achieve the three-fold objectives of energy security, rural development, and GHG emission reductions.
  Paperback
  €102.- €120.-

 9. Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
  Paperback
  €106.25 €125.-

 10. As the world’s population grows and the demands for natural resources increase, protected areas are becoming more important, but also more threatened. On the one hand, conservation of protected areas can contribute to the safeguarding of human rights; on the other hand, neglecting human rights can be a trigger for the mismanagement and destruction of protected areas. How can an objective and systematic approach be used to balance human rights...
  Paperback
  €67.15 €79.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7