1. Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
  Paperback
  €85.-

 2. Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies.
  Paperback
  €65.-
 3. Strafbare overheden

  Publication date: May 31, 2001

  Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring. De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad.
  Paperback
  €150.-