1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: October 13, 2020


  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)
 2. Capita selecta energierecht 2019

  Publication date: September 25, 2020

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2019
  Seminar
  €465.10 (VAT incl.)
 3. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: September 24, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75

 4. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 5. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 6. ‘Medische dienstencontracten’ bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een medisch dienstencontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.

  Hardback
  €160.-
 7. Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak

  Publication date: April 24, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)

 8. In dit boek nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse), internationale en Europese energieregelgeving onder de loep, met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteit en gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod. - Met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste recht...
  Paperback
  €90.-
 9. Vrijheidsbeperkingen in de zorg

  Publication date: January 13, 2020

  Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn. Het gaat na of deze regeling aan de mensenrechten voldoet. Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een ...
  Hardback
  €155.-

 10. Dit boek speurt naar de grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Het vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good governance. Daarnaast besteedt het boek veel aandacht aan de rechtspraak van de Raad van State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. Deze ...

  Hardback
  €185.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5