1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. The book deals with topical issues in the ongoing process of harmonisation in the fields of environmental and energy law. Applying critical perspectives, the contributors address a broad array of issues ranging from more general concepts and processes of harmonisation to more specific applications with regard to the domains of environmental and energy law.
  Paperback
  €79.-

 2. This volume includes chapters on "Developments in the EU and EU Energy Law", "EU Case Law", "New Developments in Cross-border Energy Governance", "Energy Communities" and "Clean Hydrogen: Regulatory Frameworks".
  Paperback
  €155.-

 3. Deze volledig nieuwe, grondig herziene en fel vermeerderde editie 2022, brengt het volledig regelgevend kader in kaart inzake administratieve vergunningsprocedure voor alle onderworpen projecten, de integratie van de MER-plichtige projecten en van de projecten met wegenis, het toetsingskader van deze projecten, de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de handhaving van de omgevingsvergunning.

  Paperback
  €170.-

 4. Bailiffs play an important role in the enforcement of court orders. They are part of the state machinery for the transfer of assets from debtors to creditors and for evictions. This book investigates the surprising differences in bailiff regulation across Europe and questions how far governments take adequate responsibility for enforcement action.
  Paperback
  €99.-

 5. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning
  Seminar
  €211.75 (VAT incl.)

 6. Studiedagen: De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €332.75 (VAT incl.)
 7. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: October 22, 2021

  Twee data: 8/10/2021 en 22/10/2021
  €477.95
 8. Jaarboek energierecht 2020

  Publication date: October 21, 2021

  In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

  Het boek is inbegrepen in de studiedag ‘Capita selecta Energierecht 2020’ (Leuven – 22 oktober 2021)

  Paperback
  €125.-

 9. Vijftig jaar na de introductie van de figuur van de bijzondere wet en veertig jaar na de afkondiging van de Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen (BWHI) wijdt de onderzoeksgroep ConstitUGent zijn eerste gezamenlijke publicatie aan dit opmerkelijke fenomeen.

  Paperback
  €90.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5