General Data Protection Regulation: uw 100 antwoorden

In dit boek analyseert de auteur de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij behandelt alle concepten, beginselen, rechten en verplichtingen die terug te vinden zijn in de AVG aan de hand van 100 concrete en praktische vragen. Deze aanpak garandeert dat de praktijkjurist en iedereen die in de uitoefening van zijn beroep met de AVG te maken heeft, snel en eenvoudig kan nagaan wat de gevolgen en het toepassingsgebied ervan zijn in het eigen vakgebied.
Author(s):
Johan Vandendriessche
book | forthcoming | 1st edition
December 2020 | 200 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789400008946


Alternative prices
- Student price: €25.-


Publication date: December 15, 2020

Details

In het boek General Data Protection Regulation: uw 100 antwoorden analyseert de auteur de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij behandelt alle concepten, beginselen, rechten en verplichtingen die terug te vinden zijn in de AVG aan de hand van 100 concrete en praktische vragen. Deze aanpak garandeert dat de praktijkjurist en iedereen die in de uitoefening van zijn beroep met de AVG te maken heeft, snel en eenvoudig kan nagaan wat de gevolgen en het toepassingsgebied ervan zijn in het eigen vakgebied.

Voor de bepaling van het toepassingsgebied wordt immers geen rekening gehouden met de omvang van de onderneming die de persoonsgegevens verwerkt. Er wordt in de overwegingen bij de AVG duidelijk aangegeven dat het de bedoeling is een kader te creëren dat van toepassing is op alle marktdeelnemers, met inbegrip van micro, kleine en middelgrote ondernemingen.

Hierbij worden eveneens concrete probleemstellingen aangekaart, zoals het gebruik van een persoonlijk adresboekje, de verzameling van openbare persoonsgegevens via het internet, …

Naast het bestaan van deze nieuwe regelgeving over gegevensbescherming is ook de naleving ervan van groot belang. Hoe kunt u dit als onderneming aantonen? Is er toestemming nodig van de betrokkene wiens gegevens worden verzameld? Hoe lang mag een onderneming deze gegevens bewaren binnen de onderneming? … Enkele uitzonderingen worden aangekaart inzake de verzameling van bijvoorbeeld gerechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.

In het boek wordt eveneens dieper ingegaan op de rechten van de betrokkene en de verplichtingen van de gegevensverzamelaar, met de daaraan gekoppelde verwerkersovereenkomsten. Eens de gegevens zijn verzameld, is de onderneming ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens en kan de vraag worden gesteld of de uitvoer van gegevens in bepaalde gevallen is toegestaan.

Tot slot worden ook nog tal van andere vragen inzake toezichthouders, verantwoordelijkheid en sancties beantwoord.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.