Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving (themanummer TBO 2018-2)

Dit themanummer bundelt de bijdragen rond de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving, o.a. de voorbereidende fase, de openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures, de onderhandelingsprocedures, de eigenheden van de concessie voor diensten en werken …
Author(s):
Kristof Uytterhoeven
book | published | 1st edition
April 2018 | 92 pp.

Garenloos
€52.50


ISBN 9789400009554

Details

Dit themanummer bundelt de bijdragen rond de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving:

- De voorbereidende fase: keuze van de plaatsingsprocedure – opstellen van bestek – e- procurement – bekendmaking
Joris Wouters en Christophe Lenders

- De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving
Stephanie Moras, Jochen Ooms, Els Zegers en Kristof Uytterhoeven

- De onderhandelingsprocedures: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016?
Kris Wauters

- De eigenheden van de concessie voor diensten en werken
Steven Van Garsse

- Wijzigingen van het toepassingsgebied van de AUR
Isabelle Cooreman en Maxim Lecomte

- Claims in geval van onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder en schorsingen
Ann Eeckhout en Lotte Ottevaere

- Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten
Kris Lemmens, Jan De Leyn en Sébastien van Damme

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.