Nullum Crimen dossier: De Nurembergclausule van het legaliteitsbeginsel

Een van de meest opmerkelijke bepalingen die men kan terugvinden in mensenrechtenconventies, ligt vervat in het tweede lid van artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR.
Author(s):
Steven Dewulf
book | published | 1st edition
October 2006 | 25 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789050956062

Details

Een van de meest opmerkelijke bepalingen die men kan terugvinden in mensenrechtenconventies, ligt vervat in het tweede lid van artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR. Conform dit lid mag een gedraging die een misdrijf uitmaakt overeenkomstig ‘de algemene rechtsbeginselen erkend door de beschaafde volken’ worden vervolgd en bestraft. De gewaarwording dat deze frase moeilijk te verzoenen valt met de essentiële en strikte vereisten van het legaliteitsbeginsel, ankerpunt in ieder rechtsstelsel, treedt ogenblikkelijk als een reflex in. Ook op andere vlakken is de inpasbaarheid van deze uitzonderlijke bepaling in het omgevende rechtskader allesbehalve een vanzelfsprekendheid, om nog maar te zwijgen over de onduidelijkheid aangaande haar inhoud, status, draagwijdte en toepassingsgebied. Ze vormt een eigenaardigheid die historisch verklaard kan worden, maar wiens bestaan vandaag omgeven wordt door vele vraagtekens.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.