Vrijheidsbeperkingen in de zorg

‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’ ontving de Walter Leën Prijs voor sociaal recht 2017-2019 (zie verder hieronder).
Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn. Het gaat daarbij na of deze regeling aan de mensenrechten voldoet. Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening).

Author(s):
Tim Opgenhaffen
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
21
book | published | 1st edition
January 2020 | xviii + 558 pp.

Hardback
€155.-


ISBN 9789400011069


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

‘Kunnen mijn kinderen me in een woonzorgcentrum plaatsen en alles voor mij beslissen?’, ‘Mag de verpleging me verbieden om de afdeling te verlaten?’, ‘Mag een voorziening mijn zoon met een verstandelijke handicap fixeren?’. Vrijheidsbeperkingen in de zorg zijn maatschappelijk controversieel, en juridisch onderbelicht.

Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn en gaat na of dit aan de mensenrechten voldoet. Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening).

Het boek zet vernieuwende academische inzichten (bv. in de impact van het VN gehandicaptenverdrag) om in een praktijkgerichte kijk (bv. een empirische analyse van huisregels). Het is daardoor niet enkel relevant voor academici en juristen in het personen-, gezondheids- en welzijnsrecht, maar ook voor overheden, voorzieningen, koepels, belangenorganisaties en alle anderen die in praktijk of beleid met vrijheidsbeperkingen in de zorg in aanraking komen.

Tim Opgenhaffen is postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven) en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht (KU Leuven). Hij doet onderzoek naar verschillende thema’s in het welzijnsrecht, gezondheidsrecht en sociaal recht, waaronder vrijheidsbeperkingen in de zorg, de juridische bekwaamheid van personen met een psychosociale handicap en het beroepsgeheim.

‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’ ontving de Walter Leën Prijs. Deze driejaarlijkse prijs wordt toegekend, aan academici, jonger dan 50 jaar, die zich na hun studies aan een Belgische universiteit, bijzonder verdienstelijk maken door publicaties op het gebied van het sociaal recht. Voor meer informatie en het juryverslag, klik hier


Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Tim Opgenhaffen

Deel I. Situering van het onderzoek

Hoofdstuk 1. Onderwerp en opzet (p. 1)

Hoofdstuk 2. De totstandkoming en de bronnen van dit onderzoek (p. 9)

Hoofdstuk 3. Vrijheidsbeperkingen (p. 29)

Hoofdstuk 4. Sectoren, voorzieningen en zorggebruikers (p. 47)

Hoofdstuk 5. De positie van juridisch onderzoek in de zorg (p. 55)

Deel II. Vrijheidsbeperking door juridische onbekwaamheid

Inleiding (p. 63)

Hoofdstuk 1. De juridische bekwaamheid in vijf principes (p. 67)

Hoofdstuk 2. De rechtspositie van de juridisch onbekwame zorggebruiker (p. 113)

Deel III. Vrijheidsbeperkingen en de externe rechtspositie Het verbod op vrijheidsberoving

Inleiding (p. 167)

Hoofdstuk 1. Evaluatie- en interpretatiecriteria voor het recht op vrijheid (p. 171)

Hoofdstuk 2. De vrijwillige opname (p. 195)

Hoofdstuk 3. De gedwongen opname (p. 215)

Hoofdstuk 4. Opnames in de grijze zone (p. 237)

Deel IV. Vrijheidsbeperking en de interne rechtspositie

Inleiding (p. 261)

Hoofdstuk 1. Evaluatie- en interpretatiecriteria (p. 265)

Hoofdstuk 2. De interne rechtspositie in Vlaanderen, (on)geregeld (p. 305)

Hoofdstuk 3. De medische behandeling – Tussen invloed en dwang (p. 389)

Hoofdstuk 4. Afzondering en fixatie (p. 417)

Hoofdstuk 5. Beperkingen op de bewegingsvrijheid (p. 445)

Hoofdstuk 6. Overige beperkingen – Sociale vrijheidsbeperkingen als case (p. 461)

Deel V. Conclusie

Inleiding (p. 483)

Hoofdstuk 1. De grenzen aan vrijheidsbeperkingen in de zorg (p. 487)

Hoofdstuk 2. Een blik vooruit (p. 517)

Bibliografie (p. 523)

Trefwoordenregister (p. 549)

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: