1. Privaatrecht en multiculturaliteit

    Publication date: February 1, 2007

    In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
    Paperback
    €30.-