1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Dit boek is een gebruiksvriendelijke gids voor de rechtspracticus, maar ook voor de geïnteresseerde burger die een klacht wil indienen bij het Europees Hof. Deze tweede ed. is bijgewerkt tot 1 augustus 2011.
  Paperback
  €105.-

 2. Dit boek bestudeert de problematiek van het ouder worden vanuit het perspectief van de fundamentele rechten en organiseert een eerste dialoog te tussen ouderen, academici en het werkveld.
  Paperback
  €50.-

 3. Dit handboek analyseert de rechten van de mens vanuit een internationaalrechtelijk perspectief, zonder uit het oog te verliezen dat filosofische stromingen en een politieke context het internationale recht dienaangaande gekleurd en zelfs vormgegeven hebben.
  Paperback
  €110.-

 4. Na twee decennia Kinderrechtenverdrag lijkt de tijd rijp om kinderrechten te bevragen op hun grondslagen. Dit boek levert een bijdrage tot dit levensnoodzakelijke debat.
  Paperback
  €35.-
 5. Discriminatie en verzekering

  Publication date: February 10, 2011

  Dit boek biedt een toetsingsschema aan waarmee men de overeenstemming kan beoordelen van het differentiatiebeleid van de verzekeraar met het verbod van discriminatie in horizontale relaties. Daartoe maakt de auteur een grondige analyse van de Europese en nationale rechtsregels.
  Hardback
  €195.-

 6. Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van de internationale bescherming van de rechten van de mens die voor de Belgische en Nederlandse rechtsbeoefenaar én student van belang zijn.
  Paperback
  €45.-
 7. Contracten en mensenrechten

  Publication date: October 13, 2009

  Dit boek biedt een grondige studie van de invloed van de mensenrechten op het domein van het contractenrecht.
  Hardback
  €130.-

 8. In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod.
  Paperback
  €40.-

 9. In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.
  Paperback
  €55.-

 10. De opzet van dit verzamelwerk bestaat erin om het belang van de Verklaring in theorie en praktijk zowel vanuit historisch als actueel perspectief te belichten, waarbij tevens een aantal actuele, nationale en grensoverschrijdende mensenrechtelijke vraagstukken en pijnpunten worden bekeken.
  Hardback
  €75.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3