Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen


Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van het nieuwe fiscale consolidatiestelsel onder de loep. Dit wordt geëvalueerd aan de hand van een aantal concrete casussen met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.


Author(s):
Pieter-Jan Wouters
Series:
Bibliotheek Fiscaal Recht
Volume:
book | published | 1st edition
October 2020 | xiv + 150 pp.

Paperback
€96.-


ISBN 9789400012714


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een fiscaal consolidatiestelsel ingevoerd in België. Vanaf 2019 kunnen Belgische vennootschappen of inrichtingen genieten van een systeem van groepsbijdragen. Bijgevolg kan een winstgevende entiteit een groepsbijdrage toekennen aan een verlieslatende groepsentiteit. De toegekende groepsbijdrage vormt een fiscale aftrekpost in hoofde van de winstgevende entiteit, terwijl de ontvangen groepsbijdrage wordt opgenomen in de belastbare grondslag van de verlieslatende entiteit. De belastbare winst van de ene groepsentiteit wordt dus verschoven naar een groepsentiteit met een fiscaal verlies.

Het systeem is optioneel en flexibel, maar de voorwaarden zijn uiterst strikt. De praktische toepassing van het fiscale consolidatiestelsel doet heel wat vragen rijzen.

Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van het nieuwe fiscale consolidatiestelsel onder de loep. Naast een gevatte analyse van het wettelijk kader wordt het fiscale consolidatiestelsel in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal concrete casussen met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.

Het boek geeft een allesomvattende synthese van het wetgevend kader van het fiscale consolidatiestelsel en biedt praktische inzichten in de interacties tussen het fiscale consolidatiestelsel, overige fiscale maatregelen (bv. nieuwe interestaftrekbeperking, voorafbetalingen, beperking van het gebruik van bepaalde fiscale aftrekposten, enz.) en managementbeslissingen (bv. dividendpolitiek van de vennootschap).

Pieter-Jan Wouters is Senior Corporate Tax Manager bij EY. Hij heeft ruim 8 jaar ervaring als adviseur in de vennootschapsbelasting en de internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en is regelmatig spreker op seminaries.

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Fiscaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Deel I. Het principe van fiscale consolidatie

Hoofdstuk 1. Doelstelling en kenmerken (p. 5)

Hoofdstuk 2. Fiscale consolidatie in Europa (p. 13)

Hoofdstuk 3. Invoering van fi scale consolidatie in België (p. 29)

Deel II. Systeem van groepsbijdragen

Hoofdstuk 1. Concrete werking van het regime (p. 33)

Hoofdstuk 2. Deelnemingsvereisten: wie komt in aanmerking? (p. 45)

Hoofdstuk 3. Definitieve EER-verliezen (p. 63)

Hoofdstuk 4. Impact van reorganisaties (p. 67)

Hoofdstuk 5. Praktische toepassing: compliance en timing (p. 85)

Deel III. Capita selecta

Hoofdstuk 1. Voorafbetalingen (p. 101)

Hoofdstuk 2. Toegekende groepsbijdrage overschrijdt belastbare winst (p. 107)

Hoofdstuk 3. Planning van dividenduitkeringen (p. 111)

Hoofdstuk 4. Interactie met de aftrekbeperking van artikel 198/1 WIB 1992 (p. 127)

Hoofdstuk 5. Interactie met de tijdelijke COVID-19-steunmaatregelen (p. 133)

Bijlage: groepsbijdrageovereenkomst (p. 145)

Bibliografie (p. 147)

About the series:

Bibliotheek Fiscaal Recht

De Bibliotheek Fiscaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het fiscaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande fiscaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

More about this series