1. Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
  Seminar
  €204.49 (VAT incl.)
 2. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Publication date: April 28, 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €345.- (VAT incl.)