1. De Europese erfrechtverklaring

    Publication date: August 29, 2016

    De Europese wetgever heeft binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. In dit omvangrijk standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring.
    Hardback
    €87.50 €125.-