1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. In deze studie wordt zowel een brede als diepgaande analyse gemaakt van de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
  Paperback
  €70.-

 2. This book focuses on the relationship between the two instruments for transnational co-operation in the field of evidence gathering, namely mutual assistance in administrative matters and mutual assistance in criminal matters. This volume not only contains an analysis of the relevant rules on transnational law enforcement co-operation, but also the results of a comparative study into the nature and organisation of national law enforcement in t...
  Paperback
  €58.-

 3. Dit werk beoogt een dieper inzicht in de aard en de natuur van de bestuurlijke boete en haar verhouding met de strafrechtelijke boete.
  Paperback
  €80.-

 4. De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen.
  Paperback
  €40.-

 5. This book provides an insight into the investigative stage of the criminal process and, in particular, the legal protection of persons suspected of crime, in a number of EU countries: Belgium, England and Wales, Germany, Greece, Italy, the Netherlands and Poland.
  Paperback
  €60.-
 6. Het Europees aanhoudingsbevel

  Publication date: March 26, 2007

  Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod.
  Paperback
  €45.-

 7. Quis custodiet ipsos custodes ? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingendiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks worden o.m. wetenschappelijke studies, de jaarverslagen van het Vast Comité I en verslagboeken van colloquia opgenomen.

  De verhouding en de interactie tussen de gerechtelijke overh...

  Paperback
  €55.-

 8. The supranational system is still under construction and will be so for at least some decades before it can be called a consistent system with an intrinsic logic. Sentencing and sanctioning is one of the issues in which this becomes clear.
  Paperback
  €47.50
 9. Suspicion of Money Laundering

  Publication date: September 15, 2006

  Banking businesses that have made international monetary transactions their specialist area are now occupying more than 10 % of their employees with the topic of “due diligence. Practically every single bank transaction must be investigated with regard to its economic facts.
  Hardback
  €38.80

 10. In dit dossier wordt de Overleveringswet geëvalueerd op een aantal algemene en bijzondere kwesties.
  Paperback
  €40.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6