De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen

n/a
Author(s):
Hanne Sanders
book | published | 1st edition
February 2004 | xxv + 391 pp.

Hardback
€75.-


ISBN 9789050953610

Details

De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen is een vorm van internationale rechtshulp waarbij de tenuitvoerlegging van een strafvonnis door de staat van veroordeling wordt overgedragen aan een andere staat met het oog op tenuitvoerlegging daarvan in die staat. In bepaalde gevallen zal deze overdracht gepaard gaan met de overbrenging van de veroordeelde naar de staat van tenuitvoerlegging.
In dit boek wordt onderzocht welke voorwaarden een overnemende staat stelt aan de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in eigen land en welke voorwaarden de overdragende staat stelt aan de tenuitvoerlegging van eigen strafvonnissen in een ander land. Meer in het bijzonder is nagegaan welke voorwaarden Nederland, Zwitserland, Frankrijk en België stellen aan de “wijze” van tenuitvoerlegging en welke voorwaarden deze staten stellen ten aanzien van de “feitelijke” tenuitvoerlegging. Het onderzoek is toegespitst op de tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen en geldboeten op tegenspraak gewezen en op de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen. Een aantal ontwikkelingen binnen de derde pijler van de Europese Unie op het vlak van de wederzijdse erkenning maakt dit onderwerp bijzonder actueel.

Hanneke Sanders is licentiaat in de rechten (UA, 1990). Zij is advocaat geweest in België en Nederland, gespecialiseerd in strafzaken (Opleiding Specialisatie Strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten/ Universiteit Utrecht 1996-1997). Daarna heeft zij gewerkt aan de Nederlandse Politie Academie waar zij projecten heeft geleid op het gebied van de georganiseerde misdaadbestrijding. Verder heeft zij daar het vak strafrecht en internationaal strafrecht gedoceerd.
Inmiddels is zij een aantal jaren werkzaam aan de universiteit. Momenteel is zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht waar zij strafrecht, internationaal strafrecht en Europees strafrecht doceert. Dit boek is het resultaat van haar rechtsvergelijkend promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.