De erfovergang van aandelen

Dit boek vertrekt vanuit een concrete, maatschappelijke en juridische situatie: het overlijden van de aandeelhouder. Van daaruit analyseert de auteur de erfovergang van vennootschapsaandelen zowel vanuit het erfrecht bij versterf als vanuit het reservatair erfrecht.
Author(s):
Johan Du Mongh
book | published | 1st edition
October 2003 | xxiii + 550 pp.

Hardback
€130.-


ISBN 9789050953375

Details

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2004

De erfovergang van aandelen is het eerste diepgaande, multidisciplinair onderzoek in België naar het raakvlak tussen het erfrecht en het vennootschapsrecht.

De toename van het aantal vennootschappen heeft onvermijdelijk tot een belangrijke impact van de aandelen in de nalatenschappen geleid. Daarenboven heeft de diversificatie van de beleggingsinstrumenten deze tendens nog versterkt.

Dit boek vertrekt vanuit een concrete, maatschappelijke en juridische situatie: het overlijden van de aandeelhouder. Van daaruit analyseert de auteur de erfovergang van vennootschapsaandelen zowel vanuit het erfrecht bij versterf als vanuit het reservatair erfrecht. De moeilijkste begrippen uit het erfrecht zoals de inbreng, de inkorting en hun schattingsmomenten worden accuraat en vlijmscherp geanalyseerd.

Het rechtsvergelijkend aspect blijft steeds functioneel. Het hele boek is buitengewoon verhelderend en doorgrondt de meest complexe regelingen op bevattelijke wijze. De lezer zal krachtige en praktische - maar wetenschappelijk onderbouwde – standpunten terugvinden, zoals b.v. bij het erfrechtelijk vruchtgebruik op aandelen waar de auteur duidelijk afstand neemt van de démembrement-visie en opteert voor een versterking van de rechten van de vruchtgebruiker.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.