Nullum Crimen dossier: Een evaluatie v/d Nederlandse overleveringswet

In dit dossier wordt de Overleveringswet geëvalueerd op een aantal algemene en bijzondere kwesties.
Author(s):
Klaas Rozemond
book | published | 1st edition
April 2006 | 41 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050955638

Details

In dit preadvies wordt de Overleveringswet geëvalueerd op een aantal algemene en bijzondere kwesties. De algemene kwesties hebben betrekking op rechtsvinding en rechtseenheid in het uitleverings- en overleveringsrecht, de buitenwerkingstelling van uitleveringsverdragen in overleveringszaken en de verdragsgrondslag die bij overleveringen is vereist. De bijzondere kwesties komen aan de orde via de rechtspraak van de Rechtbank Amsterdam inzake de overlevering van Nederlanders en daarmee gelijk te stellen vreemdelingen, dubbele strafbaarheid en ‘lijstfeiten’, mensenrechten, verstekvonnissen en territoriale rechtsmacht. De conclusies van dit preadvies zijn dat sommige algemene kwesties bij de totstandkoming van het Kaderbesluit EAB en de Overleveringswet te weinig zijn doordacht en dat de Rechtbank Amsterdam ten aanzien van bepaalde bijzondere kwesties een kritische jurisprudentie heeft ontwikkeld die op gespannen voet staat met de beginselen van vertrouwen en wederzijdse erkenning die aan het Kaderbesluit EAB en de Overleveringswet ten grondslag liggen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.