Nullum Crimen dossier: De defederalisering van het strafrecht en het strafprocesrecht

Hoewel het straf(proces)recht in principe een federale bevoegdheid is gebleven, is dit domein in het verleden niet immuun gebleken voor de staatshervorming. Vooral in het materiële strafrecht genieten de Gemeenschappen en Gewesten van een grote autonomie; in het formele strafrecht zijn de bevoegdheden van de deelstaten beperkter omschreven.
Author(s):
Jeroen De Herdt
book | published | 1st edition
September 2008 | 24 pp.

Garenloos
€40.-


ISBN 9789050957823

Details

Hoewel het straf(proces)recht in principe een federale bevoegdheid is gebleven, is dit domein in het verleden niet immuun gebleken voor de staatshervorming. Vooral in het materiële strafrecht genieten de Gemeenschappen en Gewesten van een grote autonomie; in het formele strafrecht zijn de bevoegdheden van de deelstaten beperkter omschreven. Deze bevoegdheden zijn echter steeds accessoir bij de materiële bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten.

De bevoegdheidsverdeling de lege lata vertoont echter tal van onvolkomenheden en beantwoordt niet aan de noden van de deelstaten. Een debat ten gronde en een aanpassing van de bevoegdheidsverdelende regels dringen zich dan ook op.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: