Nietigheden in het strafproces

De auteur bespreekt in deze uitgave de belangrijkste arresten van het Europees Hof te Straatsburg (o.a. Van Rossem en Salduz) en het Hof van Cassatie over onregelmatigheden in de procedure en het effect daarvan op het bewijs.
Author(s):
Bart De Smet
book | published | 1st edition
September 2011 | xii + 198 pp.

Paperback
€65.-


ISBN 9789400002333

Details

In het strafvorderlijke landschap merkt men een aantal nevelslierten van nietigheden. Bij gebrek aan wettelijke criteria is de rechtspraak determinerend voor het gevolg van een onregelmatigheid. Het geheel is vrij troebel: niet elk vormverzuim leidt tot uitsluiting van bewijs, nietigheid van het vonnis of niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. De auteur bespreekt de belangrijkste arresten van het Europees Hof te Straatsburg (o.a. Van Rossem en Salduz) en het Hof van Cassatie over onregelmatigheden in de procedure en het effect daarvan op het bewijs. De kern van de materie is het Antigoon-arrest van 14 oktober 2003, zoals verfijnd door latere cassatiearresten (o.a. het arrest van 16 februari 2010 over de belangenschade). Verder worden een aantal thema’s belicht zoals de nietigheid van bewijs à décharge, onregelmatigheden begaan in het buitenland, fouten die de strafvervolging aantasten en nietigheden rondom de verdeling van functies in het strafproces.
Recente wetgeving is opgenomen in het boek, zoals de wetten over de minnelijke schikking (wet van 6 april 2011 en wet van 11 juli 2011) en de Salduz-wet, die in werking treedt op 1 januari 2012 (wet van 13 augustus 2011, BS 5 september 2011).
Bart De Smet (°1969) is doctor in de rechten en substituut-procureur des Konings te Antwerpen. Hij is auteur van uiteenlopende bijdragen over strafprocesrecht en jeugdrecht en is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.