In staat van uitlevering

Het uitleveringsrecht staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De aanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 hebben de internationale strafrechtelijke samenwerking in een stroomversnelling gebracht.
Author(s):
Alette Smeulers
book | uitverkocht | 1st edition
December 2002 | 585 pp.

Paperback
€120.-


ISBN 9789050952569

Uitverkocht

Details

Het uitleveringsrecht staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De aanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 hebben de internationale strafrechtelijke samenwerking in een stroomversnelling gebracht. Het Europees Aanhoudingsbevel is één van de exponenten van deze ontwikkeling. Het doel van dit Europees Aanhoudingsbevel ligt in het versnellen en versoepelen van de uitleveringsprocedures binnen de Europese Unie. De aandacht voor de ook binnen het uitleveringsrecht relevante mensenrechtenbescherming steekt daar schril bij af.

De in dit boek centraal staande vragen zijn tegen deze achtergrond dan ook bijzonder actueel: In hoeverre dient de aangezochte staat rekening te houden met de mensenrechtensituatie in de verzoekende staat? Met welke maatstaven en factoren dient daarbij rekening gehouden te worden? Is het aan de uitleveringsrechter of aan de minister om zich over mogelijke mensenrechtenschendingen uit te spreken? In hoeverre mogen beleidsoverwegingen een rol spelen waar het de bescherming van mensenrechten binnen een uitleveringsprocedure betreft?

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: