1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Force & Marriage

  Publication date: June 25, 2014

  Forced marriages take place all over the world, both in times of peace and in times of conflict. This book provides a comparative perspective on the criminalisation of forced marriage, focusing on the question of whether, and, if so how, the practice of forced marriage should be criminalised under Dutch and international law.
  Paperback
  €75.-

 2. In dit boek bespreken de auteurs de cassatieprocedure in al zijn verschillende facetten. De rol van de gewone advocaat en deze van de magistraten worden ten gronde toegelicht.
  Hardback
  €95.-

 3. Dit dossier bevat het bekroonde werk van de laureaat van de Nullum Crimen Prijs 2013.
  Garenloos
  €40.-

 4. Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies aan bod komen.
  Paperback
  €110.-

 5. This book offers a unique overview of the main legal systems of administrative sanctions with thorough analyses of the administrative law sanctioning systems in 13 Member States and the European Union. The focus is on both remedial and deterrent sanctions in administrative law.
  Paperback
  €135.-

 6. Dit dossier bevat de bekroonde werken van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2012.
  Garenloos
  €40.-

 7. This book explores the international legal framework governing the crime and human rights violation of enforced disappearance. It includes a thorough analysis and comparison of the existing international human rights case law and an assessment of the rules of international humanitarian law and international criminal law applicable to enforced disappearance.
  Paperback
  €75.-

 8. Hoewel het straf(proces)recht in principe een federale bevoegdheid is gebleven, is dit domein in het verleden niet immuun gebleken voor de staatshervorming. Vooral in het materiële strafrecht genieten de Gemeenschappen en Gewesten van een grote autonomie; in het formele strafrecht zijn de bevoegdheden van de deelstaten beperkter omschreven.
  Garenloos
  €40.-

 9. In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk.
  Hardback
  €155.-

 10. Een van de meest opmerkelijke bepalingen die men kan terugvinden in mensenrechtenconventies, ligt vervat in het tweede lid van artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR.
  Paperback
  €40.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3