1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administrat...
  Paperback
  €54.40 €64.-

 2. Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Het brengt niet alleen belangrijke en ingrijpende wijzigingen voor de beoe...
  Paperback
  €55.25 €65.-

 3. Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  Paperback
  €106.25 €125.-

 4. This forty-seventh volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by Special Court for Sierra Leone 2009 - 2012.
  Paperback
  €157.25 €185.-

 5. This forty-sixth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Special Court for Sierra Leone 1 January 2008 - 18 March 2009.
  Paperback
  €157.25 €185.-
 6. Consistente straftoemeting

  Publication date: February 15, 2016

  De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem.
  Paperback
  €136.- €160.-

 7. This second volume contains the results of the empirical research conducted in the five Member States consisting of focus group interviews and observations of recorded interrogations. These country reports are followed by an integrated analysis and a set of guidelines.
  Paperback
  €68.- €80.-

 8. For decades, the EU has developed a system of criminal justice consistent with the mixed (sometimes contradictory) tendencies embedded in its very own structure. The Lisbon Treaty consolidated some federal elements that have an impact in the future development of this area of law.
  Paperback
  €51.- €60.-

 9. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €68.- €80.-

 10. Interpreter-mediated child interviews, by their nature, involve communication with vulnerable interviewees who need extra support.
  Paperback
  €59.50 €70.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7