1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Consistente straftoemeting

  Publication date: February 15, 2016

  De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem.
  Paperback
  €160.-

 2. This second volume contains the results of the empirical research conducted in the five Member States consisting of focus group interviews and observations of recorded interrogations. These country reports are followed by an integrated analysis and a set of guidelines.
  Paperback
  €80.-

 3. For decades, the EU has developed a system of criminal justice consistent with the mixed (sometimes contradictory) tendencies embedded in its very own structure. The Lisbon Treaty consolidated some federal elements that have an impact in the future development of this area of law.
  Paperback
  €60.-

 4. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €80.-

 5. Interpreter-mediated child interviews, by their nature, involve communication with vulnerable interviewees who need extra support.
  Paperback
  €70.-

 6. This forty-fourth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (14 December 2009 - 23 March 2011).
  Paperback
  €185.-

 7. The present volume contains the results of the first part of the research project 'Protecting Young Suspects in Interrogations’: a legal comparative study into existing legal procedural safeguards for juvenile suspects during interrogation in the five selected Member States.
  Paperback
  €80.-
 8. Faith in Public Debate

  Publication date: April 10, 2015

  Should a politician be free to fiercely attack the religion of a sector of the population? Should he be allowed to strongly reject the culture of a particular minority group? Should religious adherents be allowed to advocate the transition from a democratic to a theocratic state? Should a satirical magazine be free to mock religious figures and practices? These sort of questions concern ‘the place of faith in public debate’ and continue to dom...
  Paperback
  €98.-

 9. Dit praktische boek benadert de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van rechtspersonen vanuit zowel de juridische als de bedrijfseconomische realiteit.
  Paperback
  €70.-

 10. Michel Rozie is de verpersoonlijking van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en beseft als geen ander dat het “beraad” in al zijn betekenissen (reflectie, explicitatie, verdieping, overleg, dialoog, communicatie, …) hoog in het vaandel moet worden gedragen.
  Hardback
  €140.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6