1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 1. Force & Marriage

  Publication date: June 25, 2014

  Forced marriages take place all over the world, both in times of peace and in times of conflict. This book provides a comparative perspective on the criminalisation of forced marriage, focusing on the question of whether, and, if so how, the practice of forced marriage should be criminalised under Dutch and international law.
  Paperback
  €75.-

 2. In dit boek bespreken de auteurs de cassatieprocedure in al zijn verschillende facetten. De rol van de gewone advocaat en deze van de magistraten worden ten gronde toegelicht.
  Hardback
  €95.-

 3. Dit dossier bevat het bekroonde werk van de laureaat van de Nullum Crimen Prijs 2013.
  Garenloos
  €40.-

 4. This thirty-ninth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the ICC in 2006-2008.
  Paperback
  €185.-

 5. Dit is een boek voor eenieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen.
  Hardback
  €79.90

 6. Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies aan bod komen.
  Paperback
  €110.-
 7. Handboek correctioneel procesrecht

  Publication date: December 18, 2013

  Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen, de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen en het bewijs.
  Paperback
  €80.-

 8. This Training Framework is based on the empirical study of the procedural rights of suspects in England and Wales, France, the Netherlands and Scotland. Its objective is to enhance the knowledge, understanding and skills of criminal justice practitioners – police officers and defence lawyers – in respect of the procedural rights of suspects in police detention.
  Paperback
  €24.-

 9. This empirical study focuses on three procedural rights – the right to interpretation and translation, the right to information and the letter of rights, and the right to legal assistance before and during police interrogation – in four EU jurisdictions – France, Scotland, the Netherlands and England and Wales.
  Paperback
  €95.-

 10. De redactieleden van Nullum Crimen vonden het passend om aan Marc De Swaef ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag een huldeboek aan te bieden. Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.
  Hardback
  €175.-
 
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9