1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8

 1. For decades, the EU has developed a system of criminal justice consistent with the mixed (sometimes contradictory) tendencies embedded in its very own structure. The Lisbon Treaty consolidated some federal elements that have an impact in the future development of this area of law.
  Paperback
  €51.- €60.-

 2. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €68.- €80.-

 3. Interpreter-mediated child interviews, by their nature, involve communication with vulnerable interviewees who need extra support.
  Paperback
  €59.50 €70.-

 4. This forty-fourth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (14 December 2009 - 23 March 2011).
  Paperback
  €157.25 €185.-

 5. The present volume contains the results of the first part of the research project 'Protecting Young Suspects in Interrogations’: a legal comparative study into existing legal procedural safeguards for juvenile suspects during interrogation in the five selected Member States.
  Paperback
  €68.- €80.-
 6. Faith in Public Debate

  Publication date: April 10, 2015

  Should a politician be free to fiercely attack the religion of a sector of the population? Should he be allowed to strongly reject the culture of a particular minority group? Should religious adherents be allowed to advocate the transition from a democratic to a theocratic state? Should a satirical magazine be free to mock religious figures and practices? These sort of questions concern ‘the place of faith in public debate’ and continue to dom...
  Paperback
  €83.30 €98.-

 7. Dit praktische boek benadert de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van rechtspersonen vanuit zowel de juridische als de bedrijfseconomische realiteit.
  Paperback
  €59.50 €70.-

 8. Michel Rozie is de verpersoonlijking van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en beseft als geen ander dat het “beraad” in al zijn betekenissen (reflectie, explicitatie, verdieping, overleg, dialoog, communicatie, …) hoog in het vaandel moet worden gedragen.
  Hardback
  €119.- €140.-
 9. Fysiek interpersoonlijk geweld

  Publication date: October 30, 2014

  In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  Hardback
  €148.75 €175.-

 10. The need to prevent convicted prisoners and other offenders from reoffending constitutes a major challenge for both criminal justice and penitentiary systems. This volume therefore first of all focuses on the value of restoring offenders to a useful life from the perspective of prisoners, their family, society, the tax-payer, prison staff and administration and victims, as well as from a criminological viewpoint.
  Hardback
  €84.15 €99.-
 
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8