Free on Board

Vooraanstaande juristen uit binnen- en buitenland belichten actuele onderwerpen en recente ontwikkelingen die over alle aspecten van het transportrecht gaan.

Editor(s):
Kristiaan Bernauw, Ralph De Wit, Wouter Den Haerynck, Benoit Goemans, Frank Stevens, Eric Van Hooydonk
book | published | 1st edition
March 2011 | xviii + 766 pp.

Hardback
€190.-


ISBN 9789400001817

Details

Dit Liber Amicorum bundelt opstellen aangeboden aan Marc A. Huybrechts naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag.

Vooraanstaande juristen uit binnen- en buitenland belichten actuele onderwerpen en recente ontwikkelingen die over alle aspecten van het transportrecht gaan: niet alleen alle vervoersmodi (zeevaart en binnenvaart, vervoer per spoor, wegvervoer, luchtvaart, multimodaal transport), maar ook alle relevante aspecten zoals verzekeringen en aansprakelijkheid, zekerheden, diverse (bijzondere) overeenkomsten, fiscaal recht, strafrecht, etc.

Met bijdragen van K. Atamer, K. Bernauw, K. Broeckx, W.H. Claassen, M.H. Claringbould, M. Cornette, V. Dauginet en E. Maurits, P. De Baets, M. De Decker, G. De Latte, R. De Wit, L. Delwaide, W. Den Haerynck, C. Dieryck, W. Fransen, B. Goemans, G. Gonsaeles, J. Gorrebeeck, M.L. Hendrikse, L. Huybrechts, B. Insel, M. Jacobsson, B. Ponet, F. Ponet, J. Putzeys, D. Schwampe, E. Somers, F. Stevens, J. ter Meer, W. Tetley, R. Thomas, C. Van Aerde, E. Van Hooydonk, Ph.H.J.G. van Huizen, B. Vanheule, P. Verguts en W. Verheyen

Chapters

Inhoudsopgave (p. 0)

The Enactment of the “Hague Rules” in Turkey (p. 1)

De herziening van de wetgeving op de vervoer verzekeringsovereenkomst (p. 23)

De gevolgen van de woonstkeuze bij een lasthebber in maritieme en andere geschillen (p. 43)

Over de exhibitieplicht in het zeevervoer (p. 57)

Uitbreiding van het begrip aanvaring (p. 67)

The Concept of Damage in the Carriage of Goods: The Common Law View from the Air (p. 83)

91, het artikel dat wonderen heeft gebaard (p. 93)

Goederenvervoerdiensten en btw. Een analyse van de lokalisatieregels van diensten in de sector van het goederenvervoer (p. 107)

De laatste reis (p. 133)

CMNI, CDNI en het vernieuwde Belgische binnenvaartvervoerrecht (p. 141)

Exploitatie en rompbevrachting in de Belgische scheeps registratiewetgeving (p. 167)

Zeevracht (p. 211)

De aansprakelijkheid van de zeevervoerder van passagiers naar Europees recht (p. 235)

Scheepsbeslag en retentie door de overheid (p. 259)

Anti-suit injunction, het einde van het verhaal? (p. 271)

L’action directe du sous-entrepreneur d’un chantier naval contre le maître de l’ouvrage, propriétaire du navire en construction (p. 295)

The Ship and the Juridical Personification (p. 307)

Of Mice and Men: Some observations on the EU approach towards seafarers’ liability for marine pollution (p. 317)

Abandonnement: maritiem erfgoed of een hedendaagse vorm van schaderegeling? (p. 347)

Samenloop van zeeverzekeringen in rechtsvergelijkend perspectief (p. 365)

Schuld door wetsovertreding bij douane- en accijnsdelicten (p. 389)

Zeevrachtbrieven en de Haagse regels. Het Brusselse cognossementverdrag (andermaal) bekeken (p. 407)

Promotion of Quality Shipping. A lawyer’s perspective (p. 425)

“Nul ne plaide par procureur”… ni par langue étrangère? Over taalgevoeligheden in maritieme en andere zaken (p. 443)

Pleziervaartverzekering: welke verzekeringswet is toepasselijk? (Een greepje rechtspraak) (p. 457)

RR versus CMR ? (p. 469)

DTV-ADS 2009 – New Conditions for the Insurance of Sea-Going Ships in the German Market (p. 485)

Can the Law Contribute to Solving the Problem of Piracy? (p. 497)

Beperking van aansprakelijkheid. Enkele navigatieproblemen (p. 517)

Twee privaatrechtelijke aspecten van de sleep- en duwvaart nader beschouwd (p. 537)

The Rotterdam Rules and Piracy in the Middle East. Some preliminary comments (p. 553)

‘Perils of the Seas’ as an Insured Maritime Peril (p. 571)

Bewarend beslag op zeeschepen: welk vaartuig is een zeeschip? (p. 601)

The Law Ends Where the Port Area Begins. On the anomalies of port law (p. 633)

De transportverzekering als venster op (de verzekerbaarheid van) het eigen gebrek (p. 675)

Penalties Against Ship-Source Pollution (p. 689)

Veiligheid, marktdeelnemers en douane (p. 711)

Vergoedbare schade in het vervoerrecht (p. 737)

Lijst van voorintekenaars (p. 761)

Also interesting for you: