1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Bij de uitvoering van deze taak zal de curator schulden maken, de boedelschulden. Dit is het eerste boek in België dat deze belangrijke materie integraal en grondig behandelt.
  Hardback
  €150.-
 2. Franchising

  Publication date: April 1, 2005

  Dit boek wil een houvast en een gids zijn voor ondernemers en hun juridische adviseurs die hun weg zoeken in dit verbrokkelde juridische labyrint. Naast een overzicht van de bestaande Belgische rechtsleer en rechtspraak, wordt de franchisingovereenkomst eveneens besproken op het vlak van het IPR, evenals het grensoverschrijdende en Europese recht.
  Paperback
  €55.-

 3. Het opzet van het onderzoek bestaat erin aan te tonen dat het geheel aan regelgeving dat is uitgewerkt op het vlak van de tegenwerpbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen, wegens zijn diversiteit, complexiteit en voornamelijk wegens de interpretatieproblemen waartoe het op verschillende punten aanleiding geeft, nog steeds onaangepast is aan de noden van de praktijk.
  Hardback
  €195.-

 4. De onafhankelijkheid wordt gezien als een basispijler van het vrije beroep. De beoefenaar van een vrij beroep wordt immers geacht in volle onafhankelijkheid zijn beroep uit te oefenen.
  Seminar
  €181.50 (VAT incl.)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3