Webinars: Fiscale implicaties van de nieuwe vennootschapswetgeving

29 September 2020
Webinars
€337.59 (VAT incl.)

Het WVV (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is in werking getreden op 1 mei 2019, met heel wat ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Maar wat zijn de fiscale implicaties van heel wat van die nieuwigheden? De invoering van de statutaire zetelleer voor de bepaling van de ‘nationaliteit’ van een vennootschap, de afschaffing van het kapitaalbegrip, aandelen met meervoudig stemrecht, de wijzigingen inzake ontbinding en vereffening … hebben immers ook een grote fiscale impact.
Tijdens deze vier webinars wordt daarom een praktijkgerichte analyse gemaakt van de fiscale gevolgen van de wijzigingen, met aandacht voor zowel opportuniteiten als mogelijke valstrikken. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

Sprekers

Mr. Philippe Hinnekens, advocaat-vennoot DLA Piper
Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian
Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe, prof. Fiscale Hogeschool & gastdocent KULeuven
Dhr. Philippe Vyncke, partner PwC Tax Consultants

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programme

9u30-11u00 De fiscale aspecten van fusies en splitsingen onder de nieuwe vennootschapswetgeving
mr. Philippe Hinnekens
• invoeging van definities van herstructureringen in het WIB
• Moeder-Dochter partiële splitsing
• boekhoudkundige retroactiviteit
• impact van de aanpassingen aan het vrijstellingsartikel (art. 211 WIB)


11u30-13u00 Ontbinding en vereffening van vennootschappen
(mr. Geert De Neef)
Overzicht van de belangrijkste vennootschapsrechtelijke wijzigingen in het WVV:
• Fiscale gevolgen van de nieuwe WVV-regels. Belastbare grondslag bij ontbinding en vereffening Het fiscaal regime van de diverse vermogensbestanddelen
• Aansprakelijkheid bij vereffening voor fiscale schulden
• Overzicht van recente rulings


13u45-15u15 Het fiscaal kapitaalbegrip
mr. Henk Verstraete
• fiscale definitie van kapitaal
• kaptaalverminderingen
• omzetting van kapitaal
• regels bij winstuitkeringen
• inkoop eigen aandelen


15u45-17u15 De nieuwe fiscale definitie van vennootschap, ook in internationaal perspectief en de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen in dat verband
dhr. Philippe Vyncke
• de nieuwe definitie van inwoner
• omvorming en verhuis van vennootschappen
• de noodzaak om een boekhouding te voeren naar Belgisch recht
• de vennootschap in internationaal perspectief, met aandacht voor de impact van nieuwe vormen op de toepassing van de richtlijnen

Practical information

DATUM

Dinsdag 29 september 2020 | 4 Webinars | 9u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult op voorhand de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6,5 uur
BIV: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6,5 uur
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€ 279 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

29 September 2020 - Webinars

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00