1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. This book provides an overview of the role of the independent administrative authorities assigned to the oversight of financial markets, by outlining both the historic and economic background, the warp and the weft of the European system, and where these authorities have emerged and now operate.
  Paperback
  €35.-

 2. Given current turmoil in the global financial markets a sound and properly functioning capital maintenance system for companies whose shareholders benefit from limited liability is of paramount importance. The aim of this publication is to contribute to the discussion if, respectively how, current capital maintenance rules should be amended in order to achieve a more efficient system.
  Paperback
  €42.80

  Uitverkocht

 3. Van alle markten

  Publication date: October 15, 2008

  Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse gebieden een voortrekkersrol gespeeld. In dit liber amicorum weerspiegelen meer dan 60 bijdragen de brede belangstelling en expertise van de gevierde.
  Hardback
  €195.-
 4. Handboek Kredietverzekering

  Publication date: October 6, 2008

  Dit boek behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering als de publieke kredietverzekering. Deze uitgave is zowel voor de niet-specialist als voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen een handig naslagwerk.
  Paperback
  €195.-

 5. Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten de nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten.
  Hardback
  €95.-

 6. Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze feestbundel. De gekozen onderwerpen kunnen worden gegroepeerd onder de noemer financieel recht in ruime zin.
  Hardback
  €125.-

 7. In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.
  Hardback
  €140.-

 8. Dit boek spitst zich toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Daarnaast belicht het de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten en het sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
  Hardback
  €110.-

 9. Bij de uitvoering van deze taak zal de curator schulden maken, de boedelschulden. Dit is het eerste boek in België dat deze belangrijke materie integraal en grondig behandelt.
  Hardback
  €150.-

 10. Dit toonaangevende handboek is zonder enige twijfel hét referentiewerk voor het Belgisch financieel recht: het biedt de lezer een ruim en diepgaand inzicht in deze complexe en veelzijdige rechtstak.
  Hardback
  €135.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6