1. Bescherming van cliënteel

    Publication date: January 5, 2011

    Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
    Hardback
    €175.-