Het faillissementsstrafrecht vandaag

13 November 2020
Gent
€229.62 (VAT incl.)

Hoewel het faillissementsstrafrecht door de rechtsleer uitvoerig van commentaar werd voorzien, is het door verschillende recente wetswijzigingen moeilijk om een globaal zicht te krijgen op de materie.

Francis Desterbeck, Eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent fungeerde tien jaar lang als openbaar ministerie in de strafkamer van het hof, dat alle zaken van faillissementsstrafrecht van het ressort Gent in graad van beroep behandelt. Hij schreef een boek over het onderwerp dat, zonder zich te verliezen in details, een overzicht wil bieden van de materie, met aandacht zowel voor de strafrechtelijke als voor de burgerlijke aspecten.

Op de studienamiddag van 13 november 2020 geeft de auteur een inkijk in de materie. Het onderwerp wordt verder toegelicht door een curator, een parketmagistraat, de afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank en een politieman. Allen staan dagelijks met beide voeten in de praktijk en lichten het onderwerp vanuit hun invalshoek nader toe.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Francis Desterbeck, Eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent
Ronny Joseph, advocaat en curator
Nathalie Siron, substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen
Ann De Braekeleer, Afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen
Geert Delrue, Gerechtelijk Commissaris - Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, docent

Doelgroep

Advocaten, magistraten, politiediensten, boekhouders, accountants, revisoren

Programme

12u15: Ontvangst met broodjes

13u00: Het faillissementsstrafrecht in het algemeen
Francis Desterbeck

13u40: De curator en het faillissementsstrafrecht
Ronny Joseph

14u20: Het beleid van het parket inzake faillissementen
Nathalie Siron

15u00: Mogelijkheid tot het stellen van vragen

15u20: koffiepauze

15u40: De ondernemingsrechtbank en het parket
Ann De Braekeleer

16u20: Wanneer ben je voor de strafrechter failliet? De bepaling van de datum van virtueel faillissement
Geert Delrue

17u00: Mogelijkheid tot het stellen van vragen

17u20: Receptie

18u00: Einde


Practical information

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 13 november 2020 | Gent

Zebrastraat – Zaal Ned Kahn
Zebrastraat 31/001
9000 Gent

(Ondergrondse parking ter plaatse)

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
IAB: erkend voor 4 uur
BIBF: erkend voor 4 uur


PRIJS

195 euro (prijs excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Het Misdrijf & Faillissement (t.w.v. € 64), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Het Misdrijf & Faillissement


Kom naar de studienamiddag ‘Het faillissementsstrafrecht vandaag’ (13 november 2020- Gent). Het boek is inbegrepen!
Nu de faillissementswetgeving en de boekhoudwetgeving opgenomen werden in het Wetboek van Economisch Recht bespreekt dit werk op een beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht.
Het werk geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter. De uiteenzetting wordt gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden uit de lange beroepscarrière van de auteur als parketmagistraat.
Er ...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

13 November 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00