Liquidatie van vennootschappen anno 2020

09 October 2020
Gent
€255.20 (VAT incl.)

Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?
Welke (nieuwe) fiscale aandachtspunten mogen niet uit het oog worden verloren?

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Zowel het vennootschapsrecht als de vennootschapsbelasting ondergingen één van hun grootste hervormingen sinds jaren.
Deze hervormingen hebben ook gevolgen voor de procedure van de ontbinding-vereffening van het vennootschap en op de fiscale gevolgen. Een procedure, die zonder meer al niet zo eenvoudig was.
In deze studienamiddag wordt verder ingegaan op de verschillende mogelijkheden die het vernieuwde Wetboek Vennootschappen en Verenigingen biedt in het kader van een ontbinding-vereffening, namelijk de gewone en de turbo-liquidatie.
Daarnaast wordt er bekeken welke opportuniteiten of valkuilen de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengt.

Elke deelnemer aan de studienamiddag krijgt het boek Vennootschapsbelasting toegepast 2020 (uitgave Intersentia – februari 2020, geschreven door Paul Beghin en Annelies Roggeman). Dit boek omvat de maatregelen van de hervorming vennootschapsbelasting over de drie hervormingsfasen 2018, 2019 en 2020, alsook de fiscale wijzigingen naar aanleiding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sprekers

Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants
Mr. Peter Suykens, Partner EY Law
Mevr. Anne-Sophie Van Den Bosch, Tax Manager Ernst & Young Tax Consultants

Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders en financiële en algemene directies

Programme

12u30 Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

• De specifieke wijzigingen die werden aangebracht aan de procedure in het kader van de implementatie van het nieuwe vennootschapsrecht
• Boekhoudkundige en fiscale aspecten bij de ontbinding-vereffening zowel op het niveau van de vereffende vennootschap als op het niveau van de aandeelhouders
• Een aantal specifieke topics:
- deficitaire vereffening met bespreking van de recente rechtspraak inzake de inbreng van een vordering tegen nominale waarde, versus de inbreng tegen economische waarde
- liquidatiereserve
- de antimisbruikbepaling in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, …
- het rulingbeleid ten aanzien van kwijtschelding van schulden
- …

17u15 Vragenronde

17u45 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 9 oktober 2020
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
NKN: in aanvraag
IBJ: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€ 215 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek Vennootschapsbelasting toegepast 2020 van Annelies Roggeman en Paul Beghin (uitgave Intersentia ter waarde van € 59), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Vennootschapsbelasting toegepast 2020


Vennootschapsbelasting toegepast benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt het juridische uitgangspunt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak.

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de versch...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

09 October 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00