1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. Differences in contract law and the additional transaction costs and complexity they generate in cross-border transactions dissuade a considerable number SMEs from expanding into markets of other Member States. These differences are also said to limit competition in the internal market.
  Paperback
  €45.-

 2. Corporate mobility is een actueel en steeds belangrijker wordend thema in het Europese en nationale recht. De grensoverschrijdende bewegingen en activiteiten van vennootschappen geven immers aanleiding tot heel wat juridische vragen en moeilijkheden.
  Paperback
  €38.50 €55.-

 3. Dit boek benadert de KMO vanuit de verschillende juridische disciplines die samen het ruime economisch recht vormen. Achtereenvolgens wordt het statuut van de KMO geanalyseerd vanuit het vennootschapsrecht, fiscaal recht, Europees (mededingings)recht en handelsrecht. Daarnaast wordt ook een rechtshistorische analyse van de KMO gemaakt.
  Paperback
  €56.- €80.-

 4. Dit boek wil het enigma van de vennootschapsgroep ontsluiten: de economische macht van vennootschapsgroepen is immers onmiskenbaar, maar hun juridische statuut is echter op vele punten nog onzeker.
  Paperback
  €35.- €50.-

 5. Dit boekje is aanbevolen literatuur voor iedere jurist die wenst stil te staan bij actuele juridische problemen bij de deelname van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – vandaag typisch vakverenigingen, politieke partijen of andere maatschappelijk belangrijke organisaties – aan het rechtsverkeer.
  Paperback
  €17.50 €25.-
 6. Handboek fusies en overnames

  Publication date: February 7, 2012

  Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames.
  Hardback
  €182.- €260.-

 7. Dit opus magnum is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige, geldende vennootschapsrecht integraal behandelt.
  Hardback
  €171.50 €245.-

 8. “Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten, welke toekomst beschoren? Zowel vanuit een algemene invalshoek als vanuit de invalshoek van een aantal specifieke sectoren wordt deze vraagstelling aan een grondige en kritische analyse onderworpen.
  Hardback
  €94.50 €135.-
 9. European Company Law, 2nd edition

  Publication date: November 30, 2011

  Over the last decade, European company law has been re-written completely. Virtually no EU measure remained unchanged and most of them have undergone fundamental reform. This book discusses the EC/EU law first including all instruments through which it is transposed into the national law systems. However, where no EC/EU law exists, a comparative law discussion and policy aspects, namely law and economics, fill the gaps. The whole organism of (...
  Paperback
  €185.-

 10. De orgaantheorie wordt traditioneel beschouwd als het fundament waarop de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden aan rechtspersonen steunt.  In dit boek onderwerpt Jeroen Delvoie deze fundering aan een grondig stabiliteitsonderzoek.
  Hardback
  €105.- €150.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7